Καλώς ήρθατε στην Corfu Ferries!

Ναυλοι Κέρκυρας

IXE
ΑΚΕΡΑΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10)
ΒΡΕΦΟΣ (<4)
ΜΟΤΟ (<250cc)
ΜΟΤΟ (>250cc)
40,00 €
11,00 €
5.50 €
0,00 €
8,00 €
12,00 €