Όροι Απόδειξης Μεταφοράς Οχήματος | Corfu Ferries

Όροι Απόδειξης Μεταφοράς Οχήματος

  1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.

  2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.

  3. Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.

  4. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωση τους στο πλοίο.

  5. Οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχημάτων.

  6. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.

“Οι ανωτέρω όροι ισχύουν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ν.3709/2008” Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Επιβατών Μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 213 Α/14.10.2008)”.